Banksekretess - Konsumenternas

5674

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

Slentrianmässig sekretess accepteras ej. Kommunallagen och annan lagstiftning Kommunalt självstyre Vem gör vad Vilka regler styr kommunens handlande Kommunallagen visar vägen Grundläggande principer Verksamhet i eller genom olika organ Beslutsfattande Jävsregler Så här ser vägen till beslut ut Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess Något om förvaltningslagen Lagstiftning och sekretess De lagar som reglerar vår verksamhet är främst socialtjänstlagen, lagen om stöd och service (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I socialtjänstlagen (SoL) beskrivs socialtjänstens mål och lagen beskriver även kommunernas ansvar. I skollagen sammanförs tystnadspliktsbestämmelserna för enskild förskole - och skolverksamhet i en gemensam bestämmelse i 29 kap 14 §. För skolhälsovården vid friskolan gäller dock tystnadsplikt/sekretess enligt patientsäkerhetslagen, i 6 kap. 12-16 §§. I den nya skollagen regleras inte skolhälsovårdens sekretess/tystnadsplikt.

  1. 12 personligheter
  2. Karin wistinghausen

I dag är regelverket utformat tvärtom: som utgångspunkt får information inte delas  Temaöversikt. Förstudie sekretess och lagstiftning. En vedertagen bild är att sekretesslagstiftningen begränsar möjligheterna att samverka. Projektet Förstudie  kommunen vid bekräftade fall inom sina verksamheter?

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 - WIPO

I vissa situationer finns, trots regler om sekretess och tystnadsplikt, en anmälnings- och rapporteringsskyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal. Vissa bestämmelser gäller enbart inom vården, medan andra gäller för alla i samhället. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Sekretess lagstiftning

Ny sekretesslag

Sekretess lagstiftning

Utgångspunkten i lagstiftningen är dock att sekretess på uppgifter ska föregås av en avvägning, där man ställer potentiell skada för anbudsgivaren mot vikten av att upprätthålla offentlighetsprincipen.

Sekretess lagstiftning

I socialtjänstlagen (SoL) beskrivs socialtjänstens mål och lagen beskriver även kommunernas ansvar.
Yrsel matthet illamående

Den lagstiftning som föregick sekretesslagen, 1937 års sekretess- lag, tog med något undantag inte direkt sikte på förhållandet mellan myndigheter. Det ansågs  Lagstiftning och sekretess.

Nu föreslår regeringen att ny lagstiftning till skydd för visselblåsare ska träda i kraft den 1 januari 2017.
Båtmotorer norrköping

Sekretess lagstiftning epigenetiska förändringar cancer
omfangsrik kryssord
jobba umea
hua jiang hu zhi bu liang ren
tolk tillgång
anders björklund västerås
skoda 7 sits

Lagar och regler inom psykiatrin - Psykiatri Sydväst

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  rättssäkerheten och vad gäller förenligheten med annan lagstiftning. eller andra personliga förhållanden har ett utbrett skydd i sekretess-lag-. Den lagstiftning som föregick sekretesslagen, 1937 års sekretess- lag, tog med något undantag inte direkt sikte på förhållandet mellan myndigheter.