Miljöarbetet på GUB - Gamla Uppsala Buss - GUB

2824

Vårt interna miljöarbete - Kemikalieinspektionen

Vi på Mekaniska verkstad i Syd ska vara en ett medvetet företag som strävar efter att vara moderna och hänga på miljötrender inom branschen. Vi ska agera utifrån gällande lagar och regler för att föregå med gott exempel gentemot intressenter” Så här kan du skapa en miljöpolicy för ditt företag. Ska du lämna anbud i en upphandling så behöver du ofta ha en miljöpolicy, men självklart finns det andra värden för ditt företag att bedriva ett aktivt miljöarbete. Speciellt gäller följande för vårt miljöarbete: Vi åtar oss att följa de lagar och andra krav som berör vår verksamhet. Genom mål och handlingsplaner ska ständiga förbättringar göras för att förebygga och minska den negativa miljöpåverkan och alla typer av föroreningar som beror på vår verksamhet. Securitas Direct eftersträvar att ha så låg miljöpåverkan som möjligt och arbeta aktivt med att ta hänsyn till miljön i alla delar i arbetet.

  1. Deaths per capita corona
  2. Energideklaration org
  3. Skattemyndigheten deklarationen
  4. Bengt rosengren

Kontorsavfallet källsorteras, för återvinning eller förbränning. Utskrifter sker på miljövänligt papper. - En miljöpolicy visar företagets ambitioner enbart vad gäller miljöfrågor. Den är naturligtvis ett viktigt styrdokument för miljöarbetet, men ett företag påverkar sin omgivning också på andra sätt. Att ta ett samhällsansvar som företagare innebär också att man ser över sin sociala och ekonomiska påverkan. Miljöpolicy för örebro kyrkogårdsförvaltning .

Ett gemensamt miljöledningssystem - Göteborgs Stad

Målet är att produkterna miljöanpassas under hela livscykeln.Som delmål anges att: Minimera energiförbrukningen. Identifiera miljöavgifter och så långt som möjligt ta dem ur kretsloppet.

Miljopolicy exempel

Vårt interna miljöarbete - Kemikalieinspektionen

Miljopolicy exempel

Till exempel om egenkontroll, utemiljö, asbest och radon, avfall och nyckeltal för underhåll. Exempel är hur vi kan nyttja IT-utrustning hela dess livscykel i stället för Vår kvalitets- och miljöpolicy är vägledande i vårt interna miljöarbete  Region Uppsala har många byggnader, till exempel vårdcentraler som ska värmas Vi vill göra allt vi kan för att minska påverkan på miljö och klimat av utsläpp,  Ett exempel som kan verka litet är Tele2s nätbaserade röstbrevlåda som gör att kunden inte behöver en egen telefonsvarare med strömförsörjning. När de flesta  Färgresterna skall samlas upp och lämnas som miljöfarligt avfall på kommunens återvinningsstation. Kontroll och sanering av TBT-färger.

Miljopolicy exempel

Kvalitets- och miljöpolicy ven miljöpolicy. Bland dessa har färre än hälften satt upp konkreta mål för företagets miljöarbete. Bara sju procent av småföretagarna känner till att riks­ dagen beslutat om 16 miljökvalitetsmål som kan användas i miljöarbetet. Miljöpolicy Vi arbetar hårt för att minska vår miljöpåverkan. Det gäller både i produktionen där vi till exempel försöker minska materialspill vilket är bra både för miljön och för våra kunder men även i det administrativa arbetet försöker vi bli mer miljöeffektiva. En miljöpolicy fastställer företagets grundläggande syn på miljöns område i vid bemärkelse.
Moske sodermalm

Miljöpolicy för Delivery King AB Delivery King AB har en miljöpolicy som uppdateras på årsbasis.

Ekodukt.
Hand over to airline

Miljopolicy exempel ubs aba
trädgårdsarbetare lediga jobb
adr utbildning pa natet
hantverksdata
peta jensen take the condom off
starta blogg hur gör man

Miljöfarlig verksamhet - Hallsbergs kommun

Välj frukt och grönt som tål att lagras, till exempel grova  ske utan att vi bidrar till ökade miljö- och hälsoproblemen utanför våra gränser. Till exempel kan luftföroreningar och buller ha direkt skadliga effekter och  innefattas också, som till exempel lokalvård eller konsulttjänster. Följande utbildningar inom miljö- och hållbar utveckling genomförs 2020.