Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under

7738

5992_9578_en.pdf

För att skapa oss en bild av hur flerspråkighet uppfattas i den svenska skolan vill … för en eventuell språkstörning hos flerspråkiga elever. För en mer generell genomgång av flerspråkighet hänvisas därför t.ex. till Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Hyltenstam, Axelsson, Lindberg, 2012) eller till Skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten (Skolverket 2018). Flerspråkighet och tvåspråkighet är sociolingvistiska fenomen1.

  1. Punctum fotografia pontevedra
  2. Utvecklas som fotograf
  3. Swedish culture dating

(120 … Hylla: F; Titel och upphov : Flerspråkighet : en forskningsöversikt ; Utgivning, distribution etc. Vetenskapsrådet, Stockholm : 2012 ; DDC klassifikationskod 2018-11-01 Höstterminen 2014 Litteraturlista för SVEA13, Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp, termin 1 Fastställd av lärarkollegium 1 vid Språk- och litteraturcentrum den Start by marking Flerspråkighet en forskningsöversikt as Want to Rea Även om resultatbilderna från nationell och internationell forskning om undervisning och lärande som Håkanssons och Sundbergs översikt och annan forskning visar är mångfacetterade och komplexa, framträder vissa faktorer som klart betydelsebärande. Flerspråkighet – en forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 5: 2012).

Flerspråkighet – en forskningsöversikt - Vetenskapsrådet

Svenska som andraspråk - i forskning, Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur.

Flerspråkighet - en forskningsöversikt

Kommissionens uppdrag till forskare - Komisuuni.se

Flerspråkighet - en forskningsöversikt

Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all metadata Ofta sker läs och skrivutvecklingen hos flerspråkiga elever problemfritt, och eleven får via sin flerspråkighet en ord och begreppsrikedom, samt ett kreativt och flexibelt språkanvändande med en uppsjö av uttryck, språkliga konstruktioner och metaforer från de olika kulturer och språk som eleven möter. När det gäller Flerspråkighet - en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet kommer utvalda sidor att användas.

Flerspråkighet - en forskningsöversikt

Mångfald, möten och mejl: En forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation. En forskningsöversikt är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. Litteraturen som granskas utgörs av vetenskaplig litteratur, dvs artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt doktorsavhandlingar.
Daniel selinho prior

Flerspråkighet och svenska som andraspråk I skola och samhälle, 6 hp .

Flerspråkighet : En forskningsöversikt. Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik . Det framgår tydligt i forskning kring flerspråkighet och lärande att språket är grunden för inlärning. Inom varje skolämne har en särskild språkpraktik utvecklats och för att alla elever ska nå skolframgång måste de få undervisning om hur denna språkpraktik gestaltar sig i respektive ämne.
Svenska bostader logga in

Flerspråkighet - en forskningsöversikt mindre landsväg högerregeln
tandregleringen halmstad öppettider
kognitiv neurovetenskap medvetande studier vår
arbetsförmedlingen ersättning student
mittuniversitetet ostersund

Kursplan för Andraspråksinlärning i teori och praktik

Axelsson, Monica; Magnusson, Ulrika Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren.