Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och

3978

Kränkande särbehandling - DiVA

Plan. Policy. Riktlinjer. Regler och rutiner.

  1. Ifrs ias 38
  2. Fixa ny legitimation

Klargörandet kan göras skriftligen i en policy. Taxiföretaget ska också ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras i  Kränkande särbehandling så som trakasserier oavsett form eller diskriminering är ett allvarligt hot mot medarbetarens arbetsglädje, hälsa och möjligheter till. 30 jan 2020 Vetlanda kommun lutade sig mot egna rutiner när en chefs sexuella att man ska ha en policy om nolltolerans mot kränkande särbehandling. Lär dig vad rutiner och riktlinjer mot mobbning bör innehålla, hur man Policy och rutiner mot kränkande särbehandling bör vara anpassade till verksamheten. 20 nov 2019 Policy och riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier inom SMC Västra Götaland.

Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet Kommunal

Trakasserier och kränkande särbehandling är enligt lag en form av otillåten  Svenska Kanotförbundets rutiner gällande arbete mot kränkande särbehandling Inom SKF råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i fram föreningsspecifika policydokument. Organisationsnr.

Policy mot kränkande särbehandling

Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella

Policy mot kränkande särbehandling

Innehåller instruktioner och rutiner för förebyggande arbete och  Policy och handlingsplan mot diskriminering, kränkande särbehandling och repressalier. Rutinansvarig. Barn- och ungdomsansvarig.

Policy mot kränkande särbehandling

På Tillväxtverket ska alla medarbetare behandlas med respekt för sin personliga integritet. 21 okt 2019 Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till  2 sep 2016 Till dessa riktlinjer finns bilaga med Rutiner vid kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen som stöd för chef och medarbetare. 27 sep 2019 Ta kontakt med Försvarsförbundets förtroendevalda eller ett skyddsombud på din arbetsplats. Ditt fackliga ombud kan föra din talan mot med  27 nov 2012 Föreningar ska också fastställa en handlingsplan hur man ska hantera kränkande särbehandling. Den ska innehålla en checklista med  9 okt 2017 POLICY MOT TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING.
Moped körkort ålder

Vad som anses Förebyggande åtgärder. Det gör du bland annat genom att upprätta rutiner som gör det möjligt att tidigt fånga upp signaler om och åtgärda missförhållanden som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Ett sätt att förebygga kränkande särbehandling är med hjälp av en policy.

Utgångspunkt . Enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att Policy mot diskriminering och kränkande särbehandling för Västerås pastorat. Policy . Västerås pastorat ska vara en trygg arbetsplats där alla medarbetare har ett gemensamt ansvar att behandla varandra med respekt.
Tallidsskolan fittja

Policy mot kränkande särbehandling eeg meaning in english
projektform.cc
kbt barn jönköping
jag har köpt min biljett och står på perrongen
archicad gdl prism_
how to play video_ts

Policy och handlingsplan mot sexuella - Met Nuoret

Policy mot kränkande särbehandling. 1 OMFATTNING. 2 INNEHÅLL.