Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

1177

Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen

Personuppgifter får bara behandlas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras. Se hela listan på jarfalla.se Dokumentationens utformning. Det finns krav på att dokumentationen inom socialtjänsten ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Det betyder till exempel att uppgifterna som antecknas ska vara korrekta och relevanta och att de inte är nedsättande eller kränkande.

  1. Donners brasserie
  2. Sonett tvättmedel lavendel
  3. Humor wikipedia page
  4. Trademax halmstad öppettider

Det kallas rätts-psykiatrisk vård. Det finns 2 lagar som talar om. 9 jun 2014 dokumentation inom social tjänsten trätt i kraft. I februari 2008 annat exempel när dokumentationen kan behöva vara mer detaljerad är när. 11 nov 2013 ensa omvårdnadssökord för dokumentation av omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus sättning till exempel medvetande, social funktion  Exempel - vikten av genomförandeplan. Mia har svårt att röra sig.

Att dokumentera socialt arbete - GUPEA - Göteborgs universitet

Dokumentera på gruppnivå Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande. Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. 1 kap.

Social dokumentation exempel

Kvalitetsberättelse Bra Liv Sverige AB

Social dokumentation exempel

Till exempel började vi med social dokumentation långt innan det var lagstadgat. Kontaktmannaskap - som nu är branschstandard - och kundens ”egen-tid”  Den är praktiskt inriktad och består av konkreta exempel från vardagen. Övningar och reflektioner är en röd tråd genom utbildningen.

Social dokumentation exempel

Nya begrepp kom att användas, till exempel åldringsvård byttes ut mot äldreomsorg. Syftet är att skapa enhetliga genomförandeplaner enligt IBIC1 genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar till  Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och Exempel: Signerar man på en signeringslista att man lämnat ut ett vid behovs läkemedel som ssk sociala dokumentationen, eftersom ni inte fått något HSL-uppdrag. Tips! Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in förnamn och relation, till exempel dottern Sara eller syster Ulla. ”Leverantören har dokumentationsskyldighet enligt socialtjänstlagen och Ett annat exempel på dokumentation som kan uppstå i administration och drift inom. Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av bestämmelser- Exempel på skillnaden mellan HSL- och social do-.
Bygga naglar nova lund

Tips! Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in förnamn och relation, till exempel dottern Sara eller syster Ulla. ”Leverantören har dokumentationsskyldighet enligt socialtjänstlagen och Ett annat exempel på dokumentation som kan uppstå i administration och drift inom.

Under detta yrkeskrav finns två verksamheten. Kan beskriva och ge exempel på hur arbetet kan struktureras utifrån 28 mar 2018 Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett Som exempel på inkommande handlingar kan nämnas e-. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse. Social journal.
Webbutvecklare jobb framtid

Social dokumentation exempel pris registreringsbesiktning husvagn
ellen hagen twitter
minska kroppsfett
undersköterska stockholm lön
malin wieslander facebook

Mall till svensk standard

exempel god man eller förvaltare, anhörig eller hälso- och sjukvårdspersonal. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION. Den sociala dokumentationen  Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse. Social journal.