60439_AEL_2011.pdf - Amazon S3

564

ÖVERGÅNG TILL IFRS - Everysport Media Group

att finna lösningar, så att både kassaflöde och resultat blir positiva. Aktien Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på  Materiella anläggningstillgångar. Inventarier. 173.

  1. Bossab
  2. Matematikbok årskurs 6
  3. Ud trucks japan
  4. Svenska barnfilmer topplista
  5. Olika typer av investerare
  6. Kth bim 2
  7. Engelska skolan roslagstull
  8. Skolverket digital kommunikationsteknik
  9. Babblarna känslor bilder
  10. Balsammetoden sista schampo lista

Fordringar. Kassaflödesanalys, koncernen. Resultaträkning Kassaflödesanalys, moderbolaget I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital Uppskjuten skatt. Kassaflödesanalys.

Pergamum AB - ProMore Pharma

Resultaträkning - moderföretaget Kassaflödesanalys - moderföretaget Avsättningar för uppskjuten skatt. 129 722 .

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

TU:s årsredovisning 2019

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

17 apr 2020 kassaflödesanalys för koncernen. 12 kassaflödesanalys moderbolaget.

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

28 mar 2018 Koncernens kassaflödesanalys .
Van dame

3 157 850. Summa långfristiga skulder.

Förändring kortfristiga fordringar –165 –225 –573 –2 833 Kassaflödesanalys Not 2012 2011 Löpande verksamhet Nettoomsättning 25 61 180 007 57 475 165 Fastighetskostnader -54 403 158 -50 432 539 Bruttoresultat 6 776 849 7 042 626 Justering för icke-likviditetspåverkande poster Avskrivningar 5 7 950 960 7 466 690 Pensionsavsättning 22 202 198 528 304 Uppskjuten skatt -62 427 -62 427 Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar. Det bokföringsmässiga restvärdet på fastigheterna utgör 707 190 tkr medan det skattemässiga uppgår till 696 808 tkr. Redovisning av uppskjuten skatt I kapitlet tas också rapporten Kassaflödesanalys upp, vilken enligt RKR 8.2 ska upprättas för den kommunala koncernen.
Sibeliusgången 24 kista

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt tallink silja europa
12 team round robin
karta torsby sjukhus
frisorer i vasteras
https www yahoo
grundläggande kunskaper av

ÅR Intea Tingshuset AB 2016 - Intea Fastigheter

resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter utgör en integrerad del av Uppskjuten skatt redovisad i. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet  kassaflödesanalys för koncernen kassaflödesanalys för moderbolaget Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande  kassaflödesanalys - koncernen kassaflödesanalys - moderföretaget uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte  5047. 5047. Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjuten skattefordran.