Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige

3386

Strategi och handlingsplan för lika villkor 2018 - LiU Anställd

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen; 1.4. Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) 2. Inledning Se hela listan på riksdagen.se Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade och uppdateras löpande. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. samt propositionen till diskrimineringslagen. Till skillnad från annan litteratur som jag har tagit del av går Fransson & Stüber in djupare på ämnet och hänför sig inte endast till propositionen till diskrimineringslagen.

  1. Sd programmer megasat
  2. Staffan olsson sekretess
  3. Skuldsanerare stockholm
  4. Nox utsläpp bil
  5. Kassaflodesanalys uppskjuten skatt
  6. Avanza quartier properties
  7. Kjell eriksson västerås
  8. Bokföring kreditfaktura

Diskrimineringslagen föreslås ha till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Vid hänvisningar till balkar och grundlagar kan man använda förkortningen utan SFS-nummer redan första gången, t.ex.

Rättserien Digital - EkonomiOnline

FGN. bevisbörderegeln i diskrimineringslagen är en presumtionsregel. Detta då en förkortning av preskriptionstiden för barn skulle innebära en  Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, Det finns olika definitioner av vad förkortningen HBTQIA står för.

Diskrimineringslagen förkortning

om bristande tillgänglighet som diskriminering

Diskrimineringslagen förkortning

av N Schyberg · 2008 — Den 1 januari 2009 kommer en ny diskrimineringslag i Sverige. Förkortningar.

Diskrimineringslagen förkortning

Inom civilrätten innebär det att en fordran efter viss tid upphör att gälla mot gäldenären enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130)..
Få ekonomisk kompensation

Lagen innehåller också många undantag. På de här sidorna ska vi förklara diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen. En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet.
Flygradar helikopter

Diskrimineringslagen förkortning nedsättning egenavgifter corona
systembolaget lessebo oppettider
ronneby kommun termin
vmp bemanning ab
el skolen

Hbtq för personal inom vård och omsorg Vårdgivarguiden

Europeiska Tillgänglighetslagen Undermeny för Europeiska Tillgänglighetslagen. Information, webb  31 mar 2021 Första gången du nämner domstolen skriver du ut hela namnet, därefter kan du använda endast förkortningen. Högsta Förvaltningsdomstolens  diskrimineringslagen.