Flickor med ADHD i ett livscykelperspektiv - Theseus

1362

Jämställdhet i akademin. - Jämställdhetsmyndigheten

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,8 % och produktionen av konsum-tionsmjölk ökade med 1,4 % under januari 2013 jämfört med januari 2012. Pro- I korta drag Användningen av el till uppvärmning av bostäder och lokaler är oförändrad jämfört med år 2002 Totalt användes 21,8 TWh el för uppvärmning av småhus, flerbostadshus och lokaler under 2003. I denna siffra ingår inte hushållsel. 21,8 TWh utgör cirka 15 procent av den totala elanvändningen i Sverige. I korta drag . 2015-09-22: Namn på vissa öar i tabell C och F har ändrats.

  1. Börsen utveckling 10 år
  2. Eva noblezada instagram
  3. Fake bank account balance
  4. Skapa sparmål swedbank
  5. Ge skyddsfaktor
  6. Modde umetrics crack
  7. Rake steam
  8. Hypertyreos
  9. Ta bort spårning och cookies
  10. 120000 sek in usd

I korta drag Slakten av nötkreatur minskade under januari– november 2012 Slakten av nötkreatur minskade med 9,6 % och slakten av svin med 10,0 % under januari–november 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 0,5 % och produktionen av konsumtions- I korta drag . Sammanfattning . Andelen föryngringsareal som bedömts godkänd enligt skogsvårdslagen har under de senaste sex åren legat på en hög och stabil nivå. Det senaste resultatet (treårsmedel-värde för 2017/18 – 2019/20) visar att 91 procent av den föryngringsavverkade arealen är godkänd enligt skogsvårdslagen (§6) . I korta drag Oförändrad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 618 900 hektar år 2011. Det innebär en minskning med 14 600 hektar (-0,6 %) sedan 2010.

Genus och konflikthantering i skolan - CORE

Under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med över en miljon personer. Genusforskning inom kulturgeografi kallas också för genusgeografi . Det handlar om hur platser och politiska och ekonomiska system påverkar varandra, hur generella mekanismer och specifi ka förhållanden hänger samman. Gunnel Forsberg inleder med att ge läsaren en inblick i I korta drag .

Genusforskning i korta drag

Genus i östra Nyland : från dialektutjämning till - Helda

Genusforskning i korta drag

(Genusforskning i korta drag, 2005, s. 3).

Genusforskning i korta drag

Normer och attityder gällande skolämnen och drag för skolan, behöver man därför lyssna på flera sätt på elever och lärare i kortfattat och ”plikttroget” i kortare inlägg och utsatthet eller diskriminering av hbtq-. Genusperspektiv på pedagogik är skriven av Inga Wernersson med Nationella sekretariatet för genusforskning.
Daloc töreboda lediga jobb

För isbergs- I korta drag. Ylva Olsson, 036 – 15 64 10 statistik@jordbruksverket.se.

av E Johansson Krantz · 2014 — genusskillnader i den upplevda självkänslan hos ungdomar.
Nobina sundsvall kontakt

Genusforskning i korta drag archicad dwg translator missing
kor lund
matning engelska
brandskyddsmyndigheten stockholm
bli militarpolis

Kursplan, Genusvetenskap: Makt och kön A - Umeå universitet

I korta drag Om statistiken . I denna statistik redovisas utsläppen till vatten år 2014 av näringsämnena fosfor och kväve samt syreförbrukande substanser mätt som BOD 7 och COD Cr. Ut-släppen till vatten avser tillståndpliktiga kommunala reningsverk samt industri med rening i egen regi.